Kyrkslätt Jaktvårdsförening


Aktuellt


Årsmöte
Kyrkslätt jaktvårdsförenings årsmöte hålls onsdagen den 26.2.2020 kl.18:00 på Kyrkslätt Servicecentral Rågränden 3, 02400 Kyrkslätt. Granskning av jaktkort och fullmakter börjar en halv timme före mötet. Betalt jaktkort berättigar till rösträtt.

Föreningen ordnar en smårovdjurstävling bland föreningens medlemmar. Vinsterna lottas ut på årsmötet. Anmälningar till tävlingen tas emot per e-post till peterwollsten@hotmail.com. Man kan också ge sin anmälan på mötet åt verksamhetsledaren. Ur anmälningen bör framgå; Jägarens namn samt kontaktuppgifter, antalet fällda rävar, minkar och mårdhundar i Kyrkslätt under perioden 27.2.2019 - 26.2.2020.

Välkoma!
Hjortdjursolyckor i Kyrkslätt

Kontaktuppgifter
Kyrkslätt Jaktvårdsförening
C/o Peter Wollsten
Överbyvägen 404
02400 Kyrkslätt

Verksamhetsledare Peter Wollsten
Tel. 044 723 3352

Vill du få e-post från jaktvårdsföreningen?
Jaktdagbok
Om du är medlem i Kyrkslätt Jaktvårdsförening, så kan du ta i bruk din egen personliga jaktdagbok genom att registrera dig här.